Azzal, hogy belép a www.cleaning-it.hu weboldalra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

Az www.cleaning-it.hu weboldalon található tartalom a Cleaning-IT Kft. szellemi tulajdona.

A Cleaning-IT Kft. fenntart minden, a www.cleaning-it.hu szolgáltatás bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A www.cleaning-it.hu szolgáltatáshoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Cleaning-IT Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az www.cleaning-it.hu szolgáltatás egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A www.cleaning-it.hu szolgáltatás tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a www.cleaning-it.hu szolgáltatás így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történőtárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A www.cleaning-it.hu szolgáltatás oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Cleaning-IT Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül az www.cleaning-it.hu szolgáltatás tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Cleaning-IT Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A www.cleaning-it.hu szolgáltatásról értesüléseket átvenni csak a www.cleaning-it.hu szolgáltatásra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) A www.cleaning-it.hu szolgáltatásra utaló egyértelműhivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A www.cleaning-it.hu domain név, valamint a “cleaning-it.hu” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Cleaning-IT Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A Cleaning-IT Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.