Hatályos: 2018.05.25.

1. Bevezető

A Cleaning-IT Kft. meglevő ügyfeleinek és az érdeklődőknek egyéb módok mellett lehetővé teszi a weboldalon keresztüli kapcsolattartást is.

A Cleaning-IT Kft. mint adatkezelő és adatfeldolgozó, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

 

2. Általános adatok

2.1. A weboldal üzemeltetője, a szolgáltatást nyújtja éa az adatok kezelője a Cleaning-IT Kft.

2.2. A Cleaning-IT Kft. nyilvános cégadatai:

 • Székhely: 6000 Kecskemét, Széna utca 3/C/2
 • Postai cím: 6000 Kecskemét, Széna utca 3/C/2
 • Adószám: 22708782-2-03
 • Cégjegyzékszám: 03 09 120293
 • Telefonszám: +36 70 377 13 98
 • E-mail: iroda@cleaning-it.hu

 

3. Milyen személyes adatokat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján

3.1. Visszahívjuk

Általános információkérés használt űrlap.

 • Adat forrása: érintettől származó.
 • Adatkezelés célja: kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja:
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez.
 • Adatkezelés időtartama: a szükséges mértékű kommunikáció lezártát követően 6 hónap.
 • A kezelt személyes adatok köre:
  • Név
  • Telefonszám

 

3.2. Ajánlatkérés

Ajánlatkérés a weboldalon található gépekre.

 • Adat forrása: érintettől származó.
 • Adatkezelés célja: kapcsolattartás.
 • Adatkezelés jogalapja:
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez.
 • Adatkezelés időtartama: a szükséges mértékű kommunikáció lezártát követően 6 hónap.
 • A kezelt személyes adatok köre:
  • Név
  • Telefon
  • E-mail

 

4. Adatfeldolgozás, adatkezelés

A weboldalról származó adatokat a Cleaning-IT Kft. harmadik félnek nem adja ki, azokat minden esetben csak a cég felhatalmazott alkalmazottai ismerhetik meg, a munkájuk elvégzéséhez szükséges mértékben.

5. Szerver naplózás

A weboldal megtekintése során a webszerver automatikusan naplózza a meglátogatott oldalakat.

 • Az adatkezelés célja: a weboldal működésének ellenőrzése, a honlap megtekintése során fellépő hibák azonosíthatósága és a visszaélések megakadályozása.
 • A kezelt adatok:
  • a látogatás időpontja,
  • a meglátogatott oldal címe,
  • a böngésző típusa,
  • a látogató gépének IP címe.

A fenti adatok nem alkalmasak az érintett azonosítására, azonban az IP cím alapján meghatározható a látogató számítógépének földrajzi elhelyezkedése.

6. Sütik (cookie) kezelése

A weboldal süti kezeléséről részletesen »